Who is watching me... :)

piątek, 10 lutego 2012

ptasiory dwa.


Drugi ptasior  był tylko kwestią czasu...  Tym razem w złoto-kobaltowej wersji. Projekt wzbogaciły piórka pawie podarowane mi  przez Agnieszkę. Oto ptasior jeden i "jeden z drugim" ;)niedziela, 5 lutego 2012

Tutorial : jak wykonać ażurowe jajo - Tutorial on how to make an open-work Easter egg

Oto tutorial "krok po kroku" w jaki sposób wykonać ażurową pisankę.
Uwaga - jeśli ktoś z niego skorzysta, bardzo proszę o podanie źródła (adresu bloga) i autora (anya.es). Zatem do dzieła!:)
Aby wykonać ażurowe jajo należy przygotować::
1. Wydmuszkę gęsią
2. Narzędzie, którym będziemy perforować jajo: jest to mini frezarka (inaczej mówiąc: miniszlifierka) do prac precyzyjnych. W moim przypadku to; "Pegasus" o mocy 12V.(kupiona w "Leroy Merlin" za bardzo małe pieniądze).  Godna polecenia "maszyna " to "Dremel"
 - w komplecie koniecznie tzw. "frez diamentowy"!
3. Farbę akrylową białą (w moim przypadku to"Dekoral" )
(konieczny frez z diamentową końcowką!)
4. Werniks - lakier do decoupage'u - "Flugger"    
5. Konturówkę do szkła - do wykonania zdobień. "Idea"
 English version  - 
Here is a step by step tutorial on how to make an open-work Easter egg.
Notice - if anyone use it, please give me a credit by referring to a source (blog address) and an author (anya.es). Let's go then!
In order to create an open-work egg you have to prepare:
1. A goose eggshell
2. A tool which you will be using to perforate an egg: that is a mini milling machine (in other words: a minigrinder) to precise works. In my case this is "Pegasus" 12V strength (bought dirt-cheap in Leroy Merlin). The machine also worth recommending is "Dremel" - in set with a so-called diamand mill
3. White acrylic paint "Dekoral"
4. Fixative - a decoupage vernix -"Flugger"
5. Glass liner - to make ornaments "Idea"

Pierwszym etapem pracy jest wykonanie szkicu ołówkiem na naszej wydmuszce.
 The first stage of working is making a pencil draft on your eggshell.Następnie za pomocą nimiszliferki frezujemy,( "wiertełkiem" z diamentową końcówką - konieczność!), jajo wycinając miejsca zaznaczone szkicem.
Jest to czynność mozolna, precyzyjna, wymagająca od nas pewnej ręki, prowadzonej delikatnie aczkolwiek zdecydowanie. Wycinanie kontynuujemy obracając wydmuszkę aż do wycięcia wszystkich zaznaczonych elementów. Uwaga - frezowane jajo pyli -zalecam  pracę w maseczce i okularach ochronnych.
 Then, using a mini milling machine,(mill with a diamand tip is essential), mill your egg carving out the places marked by a draft. This is going to be a laborious activity requiring a steady hand, delicate but firm at the same time. You need to be precise. Continue milling, turning an eggshell until all marked elements are curved out. Notice - an egg being milled dusts, so I suggest working in a mask and protective googles.


Nieco to trwa - więc w między czasie polecam chwilę przerwy na kawę!;)
 It takes a while, so in a meantime I recommend a short coffee break! ;)


Pracujemy dalej... ;)
 Keep working...;)


Po wykonaniu zaplanowanych wycięć należy bardzo, ale to bardzo ostrożnie zmyć płynem do naczyń ołówkowy szkic.
 After curving out all the intended spaces you have to wash out the pencil draft very, very carefully, using a dishwash.Następnie w celu pozbycia się brzydkiej żółtej "błonki' ze środka jaja, umieszczamy naszą wydmuszkę w roztworze wybielacza ( ja używam popularnego -"ACE" 
Then, in order to get rid of an ugly yellow pellicle from the inside of the egg, you need to place your eggshell in a bleach solution - I use popular "ACE"

 
Jajo leży w roztworze , do momentu wytrawienia ze środka "skórki" - w tym  przypadku było to ok.2 godz.
 The egg needs to be left in the solution until "the skin" is bated. In this case it took about 2 hours.

Następnie jajo wyjmujemy z r-ru, płuczemy pod bieżącą zimną wodą, suszymy i przystępujemy do pomalowania farbą akrylową. Po wyschnięciu farby - lakierujemy wydmuszkę (raz lub kilka razy).
 Afterwards get the egg out of the solution, rinse under a cold running water, dry and start to paint with an acrylic paint. When the paint is dry, you varnish en eggshell (once or a few times).


Po doskonałym wysuszeniu jajka przystępujemy do końcowej czynności wypełniania konturów oraz wykonania "przęsełek " na naszej pisance "richelieu". 
 After a complete drying of the egg you begin the last activity, that is filling the contours and making the "web" on your "richelieu" eggshell.Wypełnienia wykonujemy stopniowo, przez kilka kolejnych dni ( w zależności od wilgotności powietrza i schnięcia "obiektu"), obracając i wykonując prace na całej powierzchni. W efekcie otrzymamy taką oto ażurową pisankę:
 Make the fillings gradually, bit by bit, over the next few days (depending on air humidity and drying of the "object"), turning the eggshell and working on the whole surface. As a result you should come up with an open-work eggshell like this:

Powodzenia!!! :))) 
p.s.1. W ten sposób możemy również przygotować pisankę z elementem klasycznego decoupage'u.
p.s.2. Bardzo chętnie zobaczę zdjęcia Waszych prac i zamieszczę je u siebie!:) Zatem jeszcze raz - powodzenia i czekam na efekty!:)
Dziękuję!:)
Good luck! :)
 P.S. 1.  You can make an Easter egg with the classic decoupage elements in this way.
. P.S. 2. I will be pleased to see the pictrues of your work adn I will share them at mine's. Then once again - good luck and I wait to see the effects!
 Thank you ! :)